Thursday, April 21, 2011

എന്‍ഡ്, ഈ സള്‍ഫാന്‍

ഞങ്ങടെ തലകള്‍
കയറ്റിയയക്കേണ്ട
കശുവണ്ടിയല്ല,ഫലങ്ങളല്ല..
ഞങ്ങടെ കൈകള്‍
തോക്കുകളല്ല..
ഞങ്ങടെ കാലുകള്‍
വിഷസിലിണ്ടറല്ല.
ഞങ്ങടെ പാദം
മൂവുലകുമളക്കേണ്ട ഡോളറല്ല.
ഞങ്ങടെ കണ്ണുകള്‍
നാണയച്ചിഹ്നമല്ല.
ഞങ്ങടെ കാതുകള്‍
വിഷകുപ്പികളല്ല.
ഞങ്ങടെ ഞരമ്പുകള്‍
മരുന്നുതളിക്കും കുഴലുകളല്ല
പുസ്തകം പിടിക്കാനും
കൈക്കോട്ട് പിടിക്കാനും
ജീവിതം കുറിക്കാനും.
മണ്ണിനെയറിയാനും

ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണമീ ശരീരം
ഞങ്ങടെ സ്വന്തം ശരീരം.

No comments:

Post a Comment